Home » Fotografie nieuws » alles over outplacement

alles over outplacement

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een kersverse werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al talrijke jaren voor idem organisatie werkt. Een nieuw organisatiekersverse energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe personeelslid?

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de bedrijf, de instelling,…

Wat is Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u dan te maken met het opzeggingstermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een medewerker richting een kersverse job begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden ontworpen in Amerika En hierna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landenOdertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeemAls je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerk van het ontslag, Het bekijken van begeren en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een onderneming die meer dan 20 werknemers heeft en minder vervolgens 100 werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar minimaal 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talrijke werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minimaal 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft behelst van een voltijdse medewerker Wanneer je na je ontslag wel een geheel uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Nieuwe eenheidsstatuut

Wat is er veranderd?

 

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie bankroet gaat en dat de personeelslid of vele weeknemers zonder werk komen te zittenOok bezuinigingen horen bij ditook wel collectief ontslag genoemd.

Het traject

Persoonlijke groei

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te bekijken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een kersverse jobWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiAndere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van aanwending zijnBijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.