De Locatie Fotograaf
Image default
Dienstverlening

Met de hoogwerker keuring van de ekh.nl weet je zeker dat je op een veilige manier werkt

Uitvoering van de hoogwerker keuring door een specialistische keurmeester. Het doel dat zij hebben met het uitvoeren van de keuringen is allereerst natuurlijk om te zorgen dat iedereen veilig kan werken en geen gevaar loopt wanneer iemand bij een hijskraan in de buurt komt. Het werk moet op een goede en juiste manier worden uitgevoerd en hierbij moet rekening gehouden worden met diverse bronnen van veiligheid. Het gaat hierbij om het naleven van normen en wetten door bedrijven die werkzaam zijn met hijs- en hefmaterialen. Er wordt niet alleen maar toezicht gehouden, maar het gaat om het houden van een hoogwerker keuring om zo te kijken of iedereen op een veilige manier te werk gaat. Onder de EHK vallen diverse keurmeesters die zich hebben gespecialiseerd in dit vakgebied. Het gaat daarbij om het keuren van de materialen boven de haak en het keuren van de materialen die zich onder de haak bevinden.

Doel

Het doel, het streven naar maximale veiligheid, wordt door de hoogwerker keuring van ekh.nl gewaarborgd. De klanten worden ervan verzekerd dat alles wat wordt gecontroleerd door een van de ingezette keurmeesters, ook allemaal naar waarheid wordt gekeurd en heel netjes wordt gedaan. Alles wordt voor je in een rapport opgenomen, zodat je precies kunt zien aan welke eisen je wel en niet voldoet. Aan de hand daarvan kan je stappen ondernemen om te zorgen dat de veiligheid wel optimaal wordt. De hoogwerker keuring geeft je daarmee inzicht in je eigen apparatuur.

Keurmerk

Het hebben van een keurmerk van de EKH die je krijgt na een hoogwerker keuring is verplicht. Je moet minimaal een keer per jaar een keuring laten uitvoeren om te kijken of alles nog in orde is en in een goede staat verkeerd, gebeurt er iets in het bedrijf en heb je al langer dan een jaar geen keuring uitgevoerd, word je daarvoor aansprakelijk gesteld. Je hebt een verantwoordelijkheid als bedrijf en daarom moet je voldoen aan deze eisen. Je wilt niet dat mensen gevaar lopen en daarom is het doen van een jaarlijkse keuring tegenwoordig een verplichting.