De Locatie Fotograaf
Image default
Zakelijke dienstverlening

Transitievergoeding wordt vergoed

Nieuwe regeling maakt einde aan slapende dienstverbanden

Werkgevers kunnen vanaf 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 de transitievergoedingen vergoed krijgen die ze betalen aan een ontslagen medewerker die twee jaar ziek is. Het parlement is reeds in 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel hiervoor.

De verplichte transitievergoeding voortkomend uit de Wet werk en zekerheid is vooral voor kleinere werkgevers onbetaalbaar en werkt slapende dienstverbanden in de hand. Want ook bij of na twee ziektejaren moeten werkgevers een transitievergoeding betalen bij ontslag. Daarom komt het voor dat werkgevers werknemers niet ontslaan, maar alleen de loondoorbetaling stoppen. Betrokkene werknemers blijven dan in dienst. Veelal wordt dat als slecht werkgeverschap gezien.

Door het aangenomen wetsvoorstel waarmee ook de Eerste Kamer in juli 2018 akkoord is gegaan is deze situatie nu opgelost. Werkgevers kunnen vanaf 2020 compensatie ontvangen voor transitievergoedingen die zij betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.
Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 april 2020 in werking treedt. De werkgever heeft  dan recht op een vergoeding van de transitievergoeding door UWV. Gebruik maken van de regeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Er gelden wel  twee voorwaarden voor deze compensatie. De arbeidsovereenkomst moet na twee ziektejaren zijn beëindigd, omdat de werknemer door ziekte zijn werk niet kon doen. Ook moet de arbeidsovereenkomst van rechtswege zijn geëindigd en kon de werknemer op dat moment door ziekte het eigen werk niet uitvoeren.

Kosten van outplacement en re-integratie worden vergoed

De vergoeding door UWV is gelijk aan de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald aan de werknemer, althans als deze gelijk is aan het bedrag wat de werkgever minimaal verplicht moet betalen bij einde dienstverband na twee jaar ziekte van de werknemer. Ook de kosten voor outplacement of re-integratie tweede spoor worden vergoed wanneer de werkgever deze aantoonbaar van de transitievergoeding heeft afgetrokken. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding met terugwerkende kracht moeten werkgevers de aanvraag hiervoor uiterlijk 30 september 2020 hebben ingediend.

Vanaf 2020 kunnen werkgevers de transitievergoeding die zij uitkeren aan een zieke werknemer terugkrijgen van UWV

https://www.outplacementverzekering.nl