De Locatie Fotograaf
Image default
Bruidsfotografie

Vitaliteit werknemers

Als werkgever is het belangrijk te kijken naar de vitaliteit van de medewerkers. Een mindere vitaliteit zorgt voor mindere prestaties op de werkvloer. Iets wat juist heel belangrijk is als je de leiding hebt over een organisatie. Je wilt deze vitaliteit dan ook opkrikken op wat voor manier dan ook. Vitaliteit medewerkers wordt steeds belangrijker voor een bedrijf. Je wilt je steeds beter onderscheiden van de rest van de concurrentie en dan moet je kijken op vlakken waar andere bedrijven nog niet naar hebben gekeken. Zorg voor medewerkers is dus heel belangrijk. Hoe hoger de vitaliteit van de werknemers is, hoe meer energie er is wat leidt tot hogere prestaties en meer tevreden werknemers. Als werknemers niet tevreden over hun werk omgeving zijn leidt dit tot mindere prestaties.

Om de vitaliteit te meten zou je een Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) kunnen doen. Dit is een onderzoek onder alle medewerkers om te kijken of zij wel tevreden zijn over hun werk. Dit kun je op verschillende manieren doen, maar de meest voorkomende manier is door een soort vragenlijst te sturen. Hier kun je de onderwerpen aankaarten die je als ondernemer wilt onderzoeken. Ook kun je wat open laten voor wat ze zelf kunnen vertellen. Wellicht komen er goede ideeën en feedback uit wat je weer kunt gebruiken bij het verbeteren van de organisatie zodat iedereen tevreden wordt.

Je kunt ook kiezen voor een vitaliteitscoach. Zo een coach helpt uw medewerkers bij het aanleren en volhouden van een gezond leefpatroon. Wellicht zijn er medewerkers die ongezond leven wat ook zorgt voor mindere werkprestaties. Een vitaliteitscoach helpt niet alleen de werknemers maar ook werkgever. Dit heet vitale leiderschap. Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie. Als zij zich goed gedragen zullen de werknemers dat ook doen. Een goed begin, begint dus bij de werkgever. Energiemanagement is een strategische keuze en op die manier kun je de concurrentie voor blijven.

https://carrierepoort.nl/